• ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد22.5x5.5x18 سانتی‌متر با وزن1.4 کیلوگرم - دارای توان خروجی350W با CEA 20062x60W 4Ω - دارای توان خروجی مداوم2x60W 4Ω ،2x75W 2Ω ،1x150W 4Ω bridged - دارای LPF80 هرتز - دارای ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد26.5x6x20 سانتی‌متر با وزن2.6 کیلوگرم - دارای توان خروجی4x260W 4Ω ،4x400W 2Ω ،2x800W 4Ω bridged با CEA 20064x130W 10Hz - 50kHz - 4Ω ،2x400W 1kHz - 4Ω bridged ،4x200W 1kHz - 2Ω - دارای توان خروجی مداوم4x100W 20Hz - 20kHz ،4x150W 1kHz - 2Ω ،4x125W 1kHz - 1Ω ،2x300W 1kHz - 4Ω bridge ،2x250W 1kHz - 2Ω bridge - دارای فرکانس پاسخ‌گویی10 - 50.000 هرتز با اعوجاج0.05 درصدی - نسبت سیگنال به نویز95 دسیبل - دارای LPF40-500 هرتز با HPF40-500 ...

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد26.5x6x20 سانتی‌متر با وزن2.7 کیلوگرم - دارای بیشترین توان خروجی1600 وات با توان خروجی1x600W 4Ω ،1x600W 4Ω1x1000W 2Ω ،1x1600W 1Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی10-240 هرتز با اعوجاج0.5 درصد - نسبت سیگنال به نویز100 دسیبل - LPF40-240 هرتز دارای ترمینال RCA از نوع بلوکی 

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد26.5x6x20 سانتی‌متر با وزن2.6 کیلوگرم - دارای توان خروجی4x200W 4Ω ،4x300W 2Ω ،2x600W 4Ω bridge با CEA 20064x100W 20 kHz - 20 kHz - 4Ω،2x300W 1 kHz - 4Ω bridge ،4x150W 1 kHz - 2Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی10-50.000 هرتز با اعوجاج0.05 درصد - نسبت سیگنال به نویز95 دسیبل با LPF40-500 هرتز و HPF40-500 هرتز - دارای ترمینال RCA از نوع بلوکی - دارای کنترل سطح ورودیRCA 0.2V - 6.5V ،SP 0.8V - 16V - بیشترین میزان مصرف33.5 آمپر

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای توان خروجی4x40W 4Ω ،4x60W 2Ω ،2x120W 4Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی5-50.000 هرتز با اعوجاج0.06 درصد - نسبت سیگنال به نویز80 دسیبل - دارای LPF150 هرتز با HPF80 هرتزی - دارای ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد247 × 54 × 500 سانتی‌متر - دارای توان خروجی4x50W 4Ω ،1x200W 4Ω ،4x75W 2Ω ،1x300W 2Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی50.000 - 10 هرتز - دارای LPF150 - 30 هرتز با HPF150 - 10 هرتز - دارای حساسیت ورودی 0.2 تا 5.0 ولت- دارای فیوز 70A - دارای ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد255 × 50 × 179 سانتی‌متر - دارای توان خروجی2x35W 2 ، 2x60W 2Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی50.000 - 10 هرتز با LPF250 - 50 هرتز وHPF3.000 - 120 هرتز - دارای ترمینال RCA -  دارای حساسیت ورودی 0.2 تا 5.0 ولت- دارای فیوز 20 آمپری

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:305,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-03-31
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد276.6 × 50.3 × 250 سانتی‌متر - دارای توان خروجی1x35W 4Ω ،1x60W 2Ω با فرکانس پاسخ‌گویی250 - 10 هرتز - دارای LPF250 - 30 هرتز با HPF50 - 20 هرتز - دارای ترمینال RCA - دارای دو فیوز 30A

  305,000 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد252.06 × 54.6 × 380 سانتی‌متر - دارای توان خروجی2x80W 4Ω ،2x160W 2Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی50.000 - 10 هرتز با LPF250 - 10 هرتز و HPF500 - 50 هرتز -  دارای حساسیت ورودی 0.2 تا 5.0 ولت- دارای فیوز 60A - دارای ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد226 × 53 × 380 سانتی‌متر - دارای توان خروجی4x80W 4Ω ،4x160W 2Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی50.000 - 10 هرتز با LPF250 - 10 هرتز و HPF500 - 50 هرتز - دارای  دارای حساسیت ورودی 0.2 تا 5.0 ولت- دارای دو فیوز 30A و ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد226 × 53 × 300 سانتی‌متر - دارای توان خروجی4x50W 4Ω ،4x100W 2Ω با فرکانس پاسخ‌گویی50.000 - 10 هرتز - دارای LPF250 - 50 هرتز و HPF3.000 - 120 هرتز -  دارای حساسیت ورودی 0.2 تا 6.0 ولت- دارای دو فیوز 20A و ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای ابعاد226 × 53 × 300 سانتی‌متر - دارای توان خروجی4x50W 4Ω ،4x100W 2Ω - دارای فرکانس پاسخ‌گویی50.000 - 10 هرتز با LPF250 - 50 هرتز و HPF3.000 - 120 هرتز -  دارای حساسیت ورودی 0.2 تا 6.0 ولت- دارای دو فیوز 20A و ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد
 • ناموجود
  قيمت براي شما:0 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1394-09-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای بیشترین توان خروجی800 وات با توان خروجی2 × 50W چهار اهم ،2 × 75W ،1 × 150W - دارای فرکانس پاسخ‌گویی10 - 40.000 هرتز با اعوجاجبیش از 0.1 درصد - نسبت سیگنال به نویزبیش از 85 دسیبل - دارای LPF40 - 300 هرتز و HPF50 - 1.000 هرتز -  دارای فیوز 40 آمپری و ترمینال RCA

  0 تومان
  
  افزودن به سبد خريد