در هر صفحه • موجود
  قيمت براي شما:15,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست , کف دست - گرم نگه داشتن و ساپورت مچ - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - پیشگیری از صدمات ورزشی - درمان دردهای ناشی از کشیدگی مچ دست - مناسب برای همه سایزها - مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - دارای لبه دوزی قسمت شست

  15,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:27,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 48 تا 54 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  27,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:27,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 34 تا 40 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  27,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:27,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 17 تا 33 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  27,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:18,400 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 48 تا 54 سانتی‌متر - دارای دو آتل نرم جهت نگه‌داری بهتر سر و گردن

  18,400 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:18,400 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 41 تا 47 سانتی‌متر - دارای دو آتل نرم جهت نگه‌داری بهتر سر و گردن

  18,400 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:18,400 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 27 تا 33 سانتی‌متر - دارای دو آتل نرم جهت نگه‌داری بهتر سر و گردن

  18,400 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:31,100 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سایز محیط گردن 42 تا 46 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  31,100 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:31,100 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سایز محیط گردن 32 تا 36 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  31,100 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:31,100 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سایز محیط گردن 27 تا 31 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  31,100 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:48,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سل مهره‌های گردنی - عفونت چرکی مهره‌های گردنی - شکستگی مهره‌های گردن - سایز محیط گردن 42 تا 46 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  48,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:48,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سل مهره‌های گردنی - عفونت چرکی مهره‌های گردنی - شکستگی مهره‌های گردن - سایز محیط گردن 32 تا 36 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  48,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:48,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سل مهره‌های گردنی - عفونت چرکی مهره‌های گردنی - شکستگی مهره‌های گردن - سایز محیط گردن 27 تا 31 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  48,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:31,100 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سایز محیط گردن 37 تا 41 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  31,100 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:48,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس پلاستیک - جلوگیری‌کننده از حرکت سر و تحمل وزن سر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف لغزش مهره گردن - فتق دیسک گردنی - استئوآرتریت مهره‌های گردنی - سل مهره‌های گردنی - عفونت چرکی مهره‌های گردنی - شکستگی مهره‌های گردن - سایز محیط گردن 37 تا 41 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  48,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:27,600 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 48 تا 54 سانتی‌متر - قابلیت تنظیم در طول و ارتفاع گردن‌بند

  27,600 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:18,400 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس ابر , پارچه - تحمل وزن سر و جلوگیری از حرکات اضافی - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف آرتروز خفیف ، اسپاسم عضلات گردن ، روماتیسم عضلانی گردن - سایز محیط گردن 34 تا 40 سانتی‌متر - دارای دو آتل نرم جهت نگه‌داری بهتر سر و گردن

  18,400 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:36,800 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس فوم - انتقال وزن سر به کمربند شانه‌ای جهت بی‌حرکتی کامل حرکات گردن - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف در شکستگی‌های مهره‌های گردنی و آرتروزهای شدید جهت بی حرکتی کامل - جلوگیری از لغزش مهره‌های گردن - استفاده در حوادث غیرمترقبه و اورژانس و امکان همزمان تراکئوستومی - جهت کاهش درد و کمک به ترمیمی عارضه - استفاده از فوم ضدحساسیت و سبک - قابل استفاده در زمان رادیوگرافی و MRI - سایز محیط گردن 27 تا 31 سانتی‌متر

  36,800 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:36,800 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس فوم - انتقال وزن سر به کمربند شانه‌ای جهت بی‌حرکتی کامل حرکات گردن - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف در شکستگی‌های مهره‌های گردنی و آرتروزهای شدید جهت بی حرکتی کامل - جلوگیری از لغزش مهره‌های گردن - استفاده در حوادث غیرمترقبه و اورژانس و امکان همزمان تراکئوستومی - جهت کاهش درد و کمک به ترمیمی عارضه - استفاده از فوم ضدحساسیت و سبک - قابل استفاده در زمان رادیوگرافی و MRI - سایز محیط گردن 37 تا 41 سانتی‌متر

  36,800 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:36,800 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  جنس فوم - انتقال وزن سر به کمربند شانه‌ای جهت بی‌حرکتی کامل حرکات گردن - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد مصرف در شکستگی‌های مهره‌های گردنی و آرتروزهای شدید جهت بی حرکتی کامل - جلوگیری از لغزش مهره‌های گردن - استفاده در حوادث غیرمترقبه و اورژانس و امکان همزمان تراکئوستومی - جهت کاهش درد و کمک به ترمیمی عارضه - استفاده از فوم ضدحساسیت و سبک - قابل استفاده در زمان رادیوگرافی و MRI - سایز محیط گردن 32 تا 36 سانتی‌متر

  36,800 تومان