در هر صفحه • موجود
  قيمت براي شما:41,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف - حمایت از ناحیه‌ی آسیب دیده و کنترل حرکات شانه - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از پارچه ضد حساسیت - موارد کاربرد کشیدگی و پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلا ویکولار - شکستگی‌های یکطرفه اسکاپولار و کلاویکل - استئو آرتریت یکطرفه مفصل آکرومیوکلا ویکولار - نیمه در رفتگی دائم مفصل آکرومیوکلا ویکولار یک طرفه - اسپاسم - مناسب برای کتف راست - سایز محیط سینه 60 تا 80 سانتی‌متر

  41,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:41,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف - حمایت از ناحیه‌ی آسیب دیده و کنترل حرکات شانه - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از پارچه ضد حساسیت - موارد کاربرد کشیدگی و پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلا ویکولار - شکستگی‌های یکطرفه اسکاپولار و کلاویکل - استئو آرتریت یکطرفه مفصل آکرومیوکلا ویکولار - نیمه در رفتگی دائم مفصل آکرومیوکلا ویکولار یک طرفه - اسپاسم - مناسب برای کتف راست - سایز محیط سینه 80 تا 100 سانتی‌متر

  41,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:41,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف - حمایت از ناحیه‌ی آسیب دیده و کنترل حرکات شانه - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از پارچه ضد حساسیت - موارد کاربرد کشیدگی و پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلا ویکولار - شکستگی‌های یکطرفه اسکاپولار و کلاویکل - استئو آرتریت یکطرفه مفصل آکرومیوکلا ویکولار - نیمه در رفتگی دائم مفصل آکرومیوکلا ویکولار یک طرفه - اسپاسم - مناسب برای کتف راست - سایز محیط سینه 100 تا 120 سانتی‌متر

  41,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:41,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف - حمایت از ناحیه‌ی آسیب دیده و کنترل حرکات شانه - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از پارچه ضد حساسیت - موارد کاربرد کشیدگی و پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلا ویکولار - شکستگی‌های یکطرفه اسکاپولار و کلاویکل - استئو آرتریت یکطرفه مفصل آکرومیوکلا ویکولار - نیمه در رفتگی دائم مفصل آکرومیوکلا ویکولار یک طرفه - اسپاسم - مناسب برای کتف چپ - سایز محیط سینه 60 تا 80 سانتی‌متر

  41,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:41,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف - حمایت از ناحیه‌ی آسیب دیده و کنترل حرکات شانه - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از پارچه ضد حساسیت - موارد کاربرد کشیدگی و پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلا ویکولار - شکستگی‌های یکطرفه اسکاپولار و کلاویکل - استئو آرتریت یکطرفه مفصل آکرومیوکلا ویکولار - نیمه در رفتگی دائم مفصل آکرومیوکلا ویکولار یک طرفه - اسپاسم - مناسب برای کتف چپ - سایز محیط سینه 80 تا 100 سانتی‌متر

  41,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:41,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف - حمایت از ناحیه‌ی آسیب دیده و کنترل حرکات شانه - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از پارچه ضد حساسیت - موارد کاربرد کشیدگی و پیچ خوردگی مفصل آکرومیوکلا ویکولار - شکستگی‌های یکطرفه اسکاپولار و کلاویکل - استئو آرتریت یکطرفه مفصل آکرومیوکلا ویکولار - نیمه در رفتگی دائم مفصل آکرومیوکلا ویکولار یک طرفه - اسپاسم - مناسب برای کتف چپ - سایز محیط سینه 100 تا 120 سانتی‌متر

  41,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:35,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای قفسه سینه - نوع عملکرد موجب نزدیک شدن ناحیه جراحی شده و کمک به روند بهبود - جنس کش , پارچه - مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - حمایت‌کننده‌ی قفسه سینه بعد از عمل جراحی - جهت استفاده پس از عمل جراحی قلب و قفسه سینه - حمایت از قفسه سینه - سایز محیط سینه تا 65 سانتی‌متر

  35,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:35,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای قفسه سینه - نوع عملکرد موجب نزدیک شدن ناحیه جراحی شده و کمک به روند بهبود - جنس کش , پارچه - مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - حمایت‌کننده‌ی قفسه سینه بعد از عمل جراحی - جهت استفاده پس از عمل جراحی قلب و قفسه سینه - حمایت از قفسه سینه - سایز محیط سینه 66 تا 76 سانتی‌متر

  35,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:35,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای قفسه سینه - نوع عملکرد موجب نزدیک شدن ناحیه جراحی شده و کمک به روند بهبود - جنس کش , پارچه - مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - حمایت‌کننده‌ی قفسه سینه بعد از عمل جراحی - جهت استفاده پس از عمل جراحی قلب و قفسه سینه - حمایت از قفسه سینه - سایز محیط سینه 77 تا 87 سانتی‌متر

  35,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:35,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای قفسه سینه - نوع عملکرد موجب نزدیک شدن ناحیه جراحی شده و کمک به روند بهبود - جنس کش , پارچه - مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - حمایت‌کننده‌ی قفسه سینه بعد از عمل جراحی - جهت استفاده پس از عمل جراحی قلب و قفسه سینه - حمایت از قفسه سینه - سایز محیط سینه 88 تا 98 سانتی‌متر

  35,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:71,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف , کمر - نوع عملکرد به کارگیری مکانیسم قوز مخالف در جهت حمایت از ستون فقرات - جنس ابر , پارچه , پلیمر , کش - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد استئو آرتریت ضعیف مهره‌های کمر و سینه‌ای - فتق خفیف دیسک مهره‌های کمر و سینه‌ای - قوزکردن ناشی از تغییرات فیزیکی در سنین بلوغ - کمر درد مزمن - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - استفاده از آتل‌های پلیمری با استحکام بالا - دارای آتل هماهنگ با فرم آناتومیک ناحیه‌ی کمر - ...

  71,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:71,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف , کمر - نوع عملکرد به کارگیری مکانیسم قوز مخالف در جهت حمایت از ستون فقرات - جنس ابر , پارچه , پلیمر , کش - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد استئو آرتریت ضعیف مهره‌های کمر و سینه‌ای - فتق خفیف دیسک مهره‌های کمر و سینه‌ای - قوزکردن ناشی از تغییرات فیزیکی در سنین بلوغ - کمر درد مزمن - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - استفاده از آتل‌های پلیمری با استحکام بالا - دارای آتل هماهنگ با فرم آناتومیک ناحیه‌ی کمر - ...

  71,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:71,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف , کمر - نوع عملکرد به کارگیری مکانیسم قوز مخالف در جهت حمایت از ستون فقرات - جنس ابر , پارچه , پلیمر , کش - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد استئو آرتریت ضعیف مهره‌های کمر و سینه‌ای - فتق خفیف دیسک مهره‌های کمر و سینه‌ای - قوزکردن ناشی از تغییرات فیزیکی در سنین بلوغ - کمر درد مزمن - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - استفاده از آتل‌های پلیمری با استحکام بالا - دارای آتل هماهنگ با فرم آناتومیک ناحیه‌ی کمر - ...

  71,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:40,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کمر , کتف - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - با قابیلت کشسانی و تهویه‌ی مناسب - دارای نوارکشی حوله‌ای - موارد کاربرد  شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار دوطرفه - شکستگی ...

  40,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:40,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کمر , کتف - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - با قابیلت کشسانی و تهویه‌ی مناسب - دارای نوارکشی حوله‌ای - موارد کاربرد  شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار دوطرفه - شکستگی ...

  40,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:40,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کمر , کتف - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - با قابیلت کشسانی و تهویه‌ی مناسب - دارای نوارکشی حوله‌ای - موارد کاربرد  شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار دوطرفه - شکستگی ...

  40,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:40,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کمر , کتف - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - با قابیلت کشسانی و تهویه‌ی مناسب - دارای نوارکشی حوله‌ای - موارد کاربرد  شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار دوطرفه - شکستگی ...

  40,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:40,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کمر , کتف - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - با قابیلت کشسانی و تهویه‌ی مناسب - دارای نوارکشی حوله‌ای - موارد کاربرد  شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار دوطرفه - شکستگی ...

  40,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:24,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف , کمر - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از ورق پلی‌اتیلن پوشش داده شده با اسفنج - دارای نوار کشی حوله‌ای - موارد کاربرد شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار ...

  24,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:24,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-11
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای کتف , کمر - نوع عملکرد مانع قوز کردن و جلوگیری از فشارهای موضعی شبکه عصبی و عروقی ناحیه زیر بغل - جنس کش , پارچه , ابر - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - استفاده از ورق پلی‌اتیلن پوشش داده شده با اسفنج - دارای نوار کشی حوله‌ای - موارد کاربرد شکستگی کلاویکل دوطرفه - عادت غلط نشستن - افتادگی شانه‌ها - قوز کردن ناشی از مسئله روانی تغییرات فیزیکی بدن خانم‌های نوجوان در سنین بلوغ - نیمه در رفتگی دائم مفاصل آکرومیوکلا ویکولار ...

  24,000 تومان