• موجود
  قيمت براي شما:29,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-11-04
  ( 0 نقد و بررسی )

  سایز توپ 55 سانتی متر - جهت افزایش تعادل - افزایش ثبات در مفاصل - افزایش و تقویت حس عمقی مفاصل - تقویت عضلات پاها، دست ها، پشت، سینه، شکم و گردن - مخصوص حرکات کششی وتعادلی همراه برای تقویت اندامها - تنظیم جریان گردش خون وکالری افزایش تعادل افزایش ثبات مفاصل افزایش - شادابی و تحرک قابلیت استفاده درهر مکان - تقویت اندامها، تنظیم جریان گردش خون و کالری، سبک و قابل حمل

  29,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:29,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-11-04
  ( 0 نقد و بررسی )

  سایز توپ 55 سانتی متر - جهت افزایش تعادل - افزایش ثبات در مفاصل - افزایش و تقویت حس عمقی مفاصل - تقویت عضلات پاها، دست ها، پشت، سینه، شکم و گردن - مخصوص حرکات کششی وتعادلی همراه برای تقویت اندامها - تنظیم جریان گردش خون وکالری افزایش تعادل - افزایش ثبات مفاصل افزایش - شادابی و تحرک قابلیت استفاده درهر مکان - تقویت اندامها، تنظیم جریان گردش خون و کالری، سبک و قابل حمل 

  29,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:34,500 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-11-04
  ( 0 نقد و بررسی )

  سایز توپ 65 سانتی متر - جهت افزایش تعادل - افزایش ثبات در مفاصل - افزایش و تقویت حس عمقی مفاصل - تقویت عضلات پاها، دست ها، پشت، سینه، شکم و گردن - مخصوص حرکات کششی وتعادلی همراه برای تقویت اندامها - تنظیم جریان گردش خون وکالری افزایش تعادل - افزایش ثبات مفاصل افزایش - شادابی و تحرک قابلیت استفاده درهر مکان - تقویت اندامها، تنظیم جریان گردش خون و کالری، سبک و قابل حمل 

  34,500 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:33,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-03-08
  ( 0 نقد و بررسی )

  سایز توپ 65 سانتی متر - جهت افزایش تعادل - افزایش ثبات در مفاصل - افزایش و تقویت حس عمقی مفاصل - تقویت عضلات پاها، دست ها، پشت، سینه، شکم و گردن - مخصوص حرکات کششی وتعادلی همراه برای تقویت اندامها - تنظیم جریان گردش خون وکالری افزایش تعادل افزایش ثبات مفاصل افزایش - شادابی و تحرک قابلیت استفاده درهر مکان - تقویت اندامها، تنظیم جریان گردش خون و کالری، سبک و قابل حمل 

  33,000 تومان