در هر صفحه • موجود
  قيمت براي شما:15,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-01
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست , کف دست - گرم نگه داشتن و ساپورت مچ - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - پیشگیری از صدمات ورزشی - درمان دردهای ناشی از کشیدگی مچ دست - مناسب برای همه سایزها - مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - دارای لبه دوزی قسمت شست

  15,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - دارای بهترین زاویه استراحت آناتومیک دست (زاویه فانکشنال) که مچ دست را در بهترین حالت قرار می‌دهد و با محدود کردن حرکات، موجب کاهش فشار و فراهم کردن بستر درمان می‌شود - جنس پارچه ، پلیمر ، ابر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 22 تا 25 سانتی‌متر - امکان تحرک کافی انگشتان - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - دارای بهترین زاویه استراحت آناتومیک دست (زاویه فانکشنال) که مچ دست را در بهترین حالت قرار می‌دهد و با محدود کردن حرکات، موجب کاهش فشار و فراهم کردن بستر درمان می‌شود - جنس پارچه ، پلیمر ، ابر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 13 تا 16 سانتی‌متر - امکان تحرک کافی انگشتان - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - دارای بهترین زاویه استراحت آناتومیک دست (زاویه فانکشنال) که مچ دست را در بهترین حالت قرار می‌دهد و با محدود کردن حرکات، موجب کاهش فشار و فراهم کردن بستر درمان می‌شود - جنس پارچه ، پلیمر ، ابر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 16 تا 19 سانتی‌متر - امکان تحرک کافی انگشتان - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - دارای بهترین زاویه استراحت آناتومیک دست (زاویه فانکشنال) که مچ دست را در بهترین حالت قرار می‌دهد و با محدود کردن حرکات، موجب کاهش فشار و فراهم کردن بستر درمان می‌شود - جنس پارچه ، پلیمر ، ابر - ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 19 تا 22 سانتی‌متر - امکان تحرک کافی انگشتان - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:7,200 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - حمایت از مفاصل ناحیه‌ی مچ دست - جنس کش - دارای الیاف ضدحساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - پیشگیری از صدمات ورزشی - درمان دردهای ناشی از کشیدگی مچ دست - گرم نگه داشتن و ساپورت مچ - مناسب برای همه سایزها - دارای قابلیت کشسانی بالا

  7,200 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:7,300 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - گرم نگه داشتن و ساپورت مچ - جنسحوله‌ای - دارای الیاف ضدحساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - پیشگیری از صدمات ورزشی - درمان دردهای ناشی از کشیدگی مچ دست - مناسب برای همه سایزها - دارای قابلیت کشسانی بالا

  7,300 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:14,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست , کف دست - گرم نگه داشتن و ساپورت مچ - دارای مواد اولیه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن ساده - کشور سازنده ایران - پیشگیری از صدمات ورزشی - درمان دردهای ناشی از کشیدگی مچ دست - مناسب برای همه سایزها 

  14,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:39,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-06
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پلیمر , نئوپرین - استفاده از پارچه‌ی نئوپرنی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 19 تا 22 سانتی‌متر

  39,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:33,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پلیمر , نئوپرین - استفاده از پارچه‌ی نئوپرنی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 22 تا 25 سانتی‌متر

  33,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:33,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-03
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پلیمر , نئوپرین - استفاده از پارچه‌ی نئوپرنی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 16 تا 19 سانتی‌متر

  33,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:33,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-03
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پلیمر , نئوپرین - استفاده از پارچه‌ی نئوپرنی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو آرتریت مچ - سایز محیط مچ دست 13 تا 16 سانتی‌متر

  33,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-08-03
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پارچه , ابر - استفاده از پارچه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو ارتریت مچ - سایز محیط مچ دست 19 تا 22 سانتی‌متر

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پارچه , ابر - استفاده از پارچه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو ارتریت مچ - سایز محیط مچ دست 16 تا 19 سانتی‌متر

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پارچه , ابر - استفاده از پارچه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو ارتریت مچ - سایز محیط مچ دست 13 تا 16 سانتی‌متر

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:25,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - محدود کردن حرکات مچ و حفظ آن در بهترین زاویه‌ی ممکن - جنس پارچه , ابر - استفاده از پارچه‌ی ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - دارای آتل پلیمری هماهنگ با زاویه‌ی آناتومیک مچ دست - امکان تحرک کافی انگشتان - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد سندرم تونل کارپال - شکستگی مچ دست - آرتریت و آرتریت روماتوئید مچ - استئو ارتریت مچ - سایز محیط مچ دست 22 تا 25 سانتی‌متر

  25,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:16,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای مچ دست - گرم نگه داشتن و ساپورت مچ - جنس نئوپرین - استفاده از پارچه نئوپرن ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد پیشگیری از صدمات ورزشی - درمان دردهای ناشی از کشیدگی مچ دست - مناسب برای همه سایزها - نواردوزی لبه‌ها با قابلیت کشسانی بالا - دارای سگک پلاستیکی با مقاومت بالا

  16,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:6,200 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای انگشت - فیکس کردن مفاصل PIP-DIP انگشت - جنس ابر , پارچه - ضدحساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد ضرب دیدگی، پارگی و التهاب انگشت - مناسب برای همه سایزها

  6,200 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:26,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای شست دست - ثابت نگه داشتن شست و کاهش التهاب و درد - جنس پلیمر , نئوپرین - استفاده از پارچه‌ی نئوپرنی ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد بیماری کین باخ - کشیدگی تاندون انگشت - تنو واژینت دکورون - التهاب تاندون انگشت شست - دازه‌ی دور مچ دست 21 تا 24 سانتی‌متر - دارای لبه‌دوزی با قابلیت کشسانی بالا - دارای آتل پلیمری سبک

  26,000 تومان
  
 • موجود
  قيمت براي شما:26,000 تومان
  جدید
  بروزرسانی : 1395-07-22
  ( 0 نقد و بررسی )

  مناسب برای شست دست - ثابت نگه داشتن شست و کاهش التهاب و درد - جنس پلیمر , نئوپرین - استفاده از پارچه‌ی نئوپرنی ضد حساسیت - نحوه بسته شدن چسبی - کشور سازنده ایران - موارد کاربرد بیماری کین باخ - کشیدگی تاندون انگشت - تنو واژینت دکورون - التهاب تاندون انگشت شست - دازه‌ی دور مچ دست  19 تا 21 سانتی‌متر - دارای لبه‌دوزی با قابلیت کشسانی بالا - دارای آتل پلیمری سبک

  26,000 تومان